Rodinná mediace

„Lidé spolu potřebují mluvit, mají-li se domluvit.“

Antoine de Saint‑Exupéry

Rodinná mediace je účinný pomocník

Jmenuji se Vladislava Nováková.

Ráda Vás provedu mediací a pomohu nalézt společnou cestu k efektivní komunikaci.

Mediace je dobrovolné mimosoudní řešení sporů za pomoci třetí nezávislé osoby – mediátora. Já, jako mediátor a nestranná osoba, pomáhám jednotlivým stranám ve vzájemné komunikaci.

Umožňuji stranám vidět pohled druhé strany, vyjádřit své názory a potřeby ohledně konfliktu, ve kterém se strany nacházejí. V procesu mediace strany mohou uzavřít dohodu, jejíž obsah zcela závisí na vůli stran (tedy v rámcích zákona a jiných okolností, na které je třeba brát zřetel).

Mediace může také být tzv. mezikrokem před soudním řízením, kde strany mají možnost si v důvěrném prostředí vyjasnit situaci, na což by v soudním řízení nebyl prostor.Oproti soudnímu řízení je mediace, rychlejší, není tak finančně nákladná, probíhá v diskrétním prostředí a nabízí konstruktivní řešení s ohledem na budoucnost.

Zkuste spor vyřešit po dobrém. Váš život za to stojí.

Potřebujete zprostředkovat rodinnou mediaci nebo jen hledáte radu ohledně vztahů v rodině?