Rodinná mediace

Rodinná mediace

K čemu rodinná mediace slouží?

Rodinná mediace urovnává a řeší konfliktní předrozchodové, porozchodové, předrozvodové a porozvodové situace partnerů, ale i celých rodin s dětmi s ohledem na zájmy dětí tak, aby partneři mohli fungovat nadále i jako rodiče svých dětí a děti i partneři se mohli lépe s nastalou situací vyrovnat. Zájmy dětí stojí vždy na prvním místě v rodinné mediace.

Fáze mediace

Jak rodinná mediace probíhá?

Mediace je dobrovolná, důvěrná, neformální, finančně, časově i psychicky daleko méně náročná metoda řešení konfliktů než je řešení sporů soudní cestou.

Výsledkem mediace je sepsání mediační dohody.

1.

Zahájení mediace

Zahájení mediace

Nestranný mediátor provede obě znesvářené strany všemi fázemi mediace. V zahajovací fázi mediátor seznámí znesvářené strany s procesem mediace, s fázemi mediace, se svou rolí nezávislého a nestranného prostředníka a s tím, co je cílem mediace – sepsání mediační dohody.

2.

Předmediace

Předmediace

V předmediační fázi se mediátor snaží seznámit s jádrem sporu, s konfliktními body, se zájmy každé stran. Sbírá veškerá potřebná data k pochopení konfliktu a strukturuje je.

3.

Sepsání předmětu mediace​

Sepsání předmětu mediace​

V další fázi jsou vypsána všechna společná konfliktní témata a každá z protistran se k těmto tématům vyjadřuje se svými požadavky, připomínkami a podmínkami.

4.

Řešení sporu

Řešení sporu

Po té dochází k návrhům řešení. Obě strany mohou navrhovat ze svého pohledu to spravedlivé a smysluplné řešení. Toto řešení není ani jednou stranou hodnoceno. V návrzích řešení jsou oběma stranami navrhována veškerá možná řešení.

5.

Sepsání dohody

Sepsání dohody

Poslední fází je sepsání mediační dohody. Mediátor sepisuje konkrétně a podrobně celý popis podmínek a kroků, na kterých se obě strany dohodly. Tato dohoda musí být srozumitelná a akceptovatelná pro obě strany, které dohodu podepíší. K mediační dohodě může být přihlíženo u soudu v případě, že byla sepsána, podepsána a obě strany se tudíž dohodly na vyřešení sporu avšak dohoda nebyla dodržena. V tomto případě je možné mediační dohodu použít jako důkazní materiál při soudním jednání.

Jaká je cena mediace? Podívejte se na ceník mých služeb.

Potřebujete zprostředkovat mediaci nebo jen radu ohledně rodinných vztahů?